• www.helsinki.fi/ymparistotieteet

  ympäristötieteet Lahti (ympäristöekologia) Tarkemmat tiedot tiedekunnan hakijasivuilta.Katso myös mitä mieltä opiskelijat ovat opinnoistaan. Ajankohtaista .

 • www.helsinki.fi/elintarvike-ja-ymparisto

  Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos PL 66 (Agnes Sjöbergin katu 2) 00014 HELSINGIN YLIOPISTO puh. 09 191 58459 faksi 09 191 58460 info-eyt@helsinki.fi

 • www.opintoluotsi.fi/fi-FI/Koulutusalat_ja_ammatit/Luonnontieteiden...

  Bio- ja ympäristötieteiden opintojen esittely ja mahdollisia ammatteja. Linkit yliopistoihin, joissa alaa voi opiskella.

 • www.studentum.fi/education/ymparistotieteet-133428

  Ympäristötieteet. Ympäristötieteiden koulutusohjelma perehtyy ihmisen ja muun luonnon väliseen suhteeseen, ympäristöongelmien ilmenemiseen sekä niiden syihin ...

 • www.opintoluotsi.fi/fi-FI/koulutusalat_ja_ammatit/opetusohjelma...

  Ympäristötieteiden opintojen esittely ja mahdollisia ammatteja. Linkit yliopistoihin, joissa alaa voi opiskella.

 • www.jyu.fi/science/laitokset/bioenv

  Bio- ja ympäristötieteiden laitos on yksi Jyväskylän yliopiston suurimmista laitoksista. Laitos sijaitsee Ylistönrinteellä ja kuuluu Jyväskylän yliopiston ...

 • www.studentum.fi/education/bio-ja-ymparistotieteet-73965

  Bio- ja ympäristötieteet. Bio- ja ympäristötieteet-linjan opinnoissa tutustutaan eliöihin ja niiden rakenteeseen, elämään vaikuttaviin tekijöihin sekä ...

 • www.alkio.fi/bio

  Bio- ja ympäristötieteet 14.8.2014 - 13.5.2015. Alkio-opisto on kansanopisto, jossa voit opiskella biologian, maantieteen, ekologian ja evoluutiobiologian, kemian ...

 • wanda.uef.fi/uku-vaitokset/vaitokset/2002/ISBN951-781-245-0...

  ympäristötieteet. Greenhouse Gas and Nutrient Dynamics in Lake Sediment and Water Column in Changing Environment Kuopion yliopiston luonnontieteiden ja ...

 • www.opiskelupaikka.fi/Virtuaaliopo/Kysymykset/biologian-valintakoe...

  Kirjoittaja Viesti Hei, olen kiinnostunut biologian opiskelusta yliopistossa ja syksyn valintakokeet mietityttävät: Helsingin ...