ไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำการวิเคราะห์ เนื้อหาเฉพาะบุคคล และโฆษณา เมื่อใช้งานไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยอมรับการใช้งานดังกล่าวเรียนรู้เพิ่มเติม
เราได้อัปเดตข้อกำหนดการใช้ของเราเรียนรู้เพิ่มเติมปิด
วิธีอื่นๆ ในการกล่าว 
วิธีใช้ 
ตัวอย่างเหล่านี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ โดยผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาด
 ·