Ref A: 3f25135d418a4f44945d49996c3a929e Ref B: CB386A1532C93A32E6E0433EFC860724 Ref C: Fri Nov 28 05:39:41 2014 PST