Ref A: f96b64a64f62487b828c00d3c4e45c7c Ref B: F296699A62128215A2669B3CC923AC59 Ref C: Fri Nov 28 17:44:29 2014 PST