Ref A: ac9550b407be42939b0a5043a1d051bc Ref B: 77C8BE0E72C68183ABC610686A94D7F9 Ref C: Fri Nov 28 17:42:38 2014 PST