Ref A: 32c057b0bd3946afbe5e70ccdf1fba15 Ref B: 6B20F0FFED77232899802881280C715A Ref C: Fri Nov 28 00:49:20 2014 PST