Ref A: 994d585a1c6649858d549371514fe2fc Ref B: E06A51C92C3AA27098838A88B4CE9774 Ref C: Fri Feb 27 14:43:48 2015 PST