Ref A: 3075ec9e51e945c59f69bb8002458c90 Ref B: 693F7B5EC31DC2ADEADCD43493597743 Ref C: Fri Jan 30 01:44:54 2015 PST