Ref A: 30c830a5a7594570944499331a421704 Ref B: C8F91EA72700FBB42625E79C44B032E7 Ref C: Tue Nov 25 20:30:36 2014 PST