Ref A: 764708e2f25d4386959ff9b13961627d Ref B: 67329D6C23CD50EAA60631256D17ABD5 Ref C: Fri Jan 30 15:26:00 2015 PST