Ref A: 32b45efa6019497da63c26956aab6554 Ref B: 24D557C942A0BFFF7346F3C883B0BF09 Ref C: Fri Jan 30 15:21:53 2015 PST