Ref A: 150921cfa34440f2bec28d7182103ad4 Ref B: DF19240D7272A5FAC14C7F62D89F7FE8 Ref C: Fri Nov 28 10:26:31 2014 PST