Ref A: 99bea77184984e92a830973d08ef05ed Ref B: 4BD3C5A853D48456D41F34149C3C677E Ref C: Fri Jan 30 08:31:44 2015 PST