Ref A: a6f66ece72c34700a2522938f289e6aa Ref B: 91DC62BA6A3A56631E924F04EE908DB7 Ref C: Sat Nov 22 15:59:20 2014 PST