Ref A: 49e1f540f81943abb23142b6aed47dfb Ref B: F71B26E298D390C029572097716668EE Ref C: Fri Mar 27 03:29:34 2015 PST