Ref A: 359201a547c94460889364c03d8c3af9 Ref B: D4CF9D528C27C190D3D8C24EF6074886 Ref C: Fri Feb 27 23:42:53 2015 PST