Ref A: 86c1a3e6aef2425783cb611698d30e55 Ref B: BD64AFA3294845BD77F72363C28ECD79 Ref C: Fri Jan 30 21:31:00 2015 PST