Ref A: 54801cd6545b47aeae127934888a2d72 Ref B: AF9EAC213A0E6840F04BC6420590F152 Ref C: Fri Nov 28 18:37:39 2014 PST