Ref A: 1e54420d1305452f8727bf9598b620ad Ref B: B1E9D084F3D9A10CD75472EF56340F04 Ref C: Fri Mar 27 00:17:46 2015 PST