Ref A: 95efc20bf5cf475e9e7c486cc418dee0 Ref B: 46EEE6068D9E01C0F47517753EB3B8C7 Ref C: Fri Jan 30 06:43:04 2015 PST