Ref A: e320364fdcef40deb880101cc5832bf1 Ref B: 194E98927006FF68083BD5DD5A0E82E2 Ref C: Fri Jan 30 14:02:42 2015 PST