Ref A: 47e24d059d6041ba89030f17a200a95d Ref B: 7139513CA370BC875BF3FFEEC5841659 Ref C: Fri Mar 06 17:51:54 2015 PST