Ref A: 83bfaa27ec91463ab813e1874700efdc Ref B: D530BEED389111ADA69679439F301FF6 Ref C: Fri Jul 31 02:34:37 2015 PST