Ref A: 5614cabca6204fbea9375859f82899b1 Ref B: 2D5A932156F1192732735DF1708263CA Ref C: Tue Nov 25 16:40:56 2014 PST