Ref A: 3cb4c77806c64e00a2f7551434d5e906 Ref B: E7646C6287C32F2F669849F2ED262737 Ref C: Fri Mar 27 21:25:26 2015 PST