Ref A: 14ed9655715a4c2e927e66d22e30105e Ref B: AFEAB146A115CD074603639993D0D0B8 Ref C: Fri Nov 28 04:47:15 2014 PST