Ref A: 826f4a32892645f99e368db9fbb56465 Ref B: E667E014FF2E5EE752EBBC5135EA4859 Ref C: Fri Jan 30 07:43:08 2015 PST