Ref A: 88adefc1349640f489866509cdce3e09 Ref B: F8D19A56E40D4D1306E13841865EAED8 Ref C: Fri Jan 30 11:16:29 2015 PST