Ref A: ff3439ade7a64d0ebc8221d35c8dc7ce Ref B: 4C4B28A607E78F78E7D60915565684ED Ref C: Fri Jan 30 07:42:59 2015 PST