Ref A: c396a05955a1462bb614a96a73368ad9 Ref B: 7533D43AA72D13E091A14945EC7B15CF Ref C: Fri Jan 30 20:07:11 2015 PST