Ref A: b420bea403f74d6db3765ad04a34f7b5 Ref B: 0854AC8B1D12EA274015DE6527AB3EB0 Ref C: Sat Nov 22 17:13:27 2014 PST