Ref A: c4c151a5b3fb423e83357a8d5564afb9 Ref B: 30C05332104543BAA506C76A5FE68549 Ref C: Fri Mar 27 22:19:18 2015 PST