Ref A: c929fb13767c4de69c1617c5fe678572 Ref B: EC9D8EA9F7FC007880542DAC90D7CD85 Ref C: Fri Jan 30 15:42:45 2015 PST