Ref A: 2845ece9566c46029e638271f28def69 Ref B: DA8896F3A6B6A1EB345BC930865E2F57 Ref C: Fri Jan 30 21:06:41 2015 PST