Ref A: 639a0572ce0344a1ba491bce4bac92c7 Ref B: 8386E1F16455183FD00A56512110A137 Ref C: Fri Jan 30 06:40:47 2015 PST