Ref A: a27e35887eda446f9ef8d8e90451ced6 Ref B: 33658F05240D594832E98BB12E625913 Ref C: Fri Mar 27 19:11:51 2015 PST