Ref A: 6599fc1b58d442a5a182a4f32121fd13 Ref B: 0B10A29334D21E54D9028F22B8284906 Ref C: Fri Jan 30 22:50:26 2015 PST