Ref A: a3a7731968a3470e9822ec931e336e5f Ref B: 9D538ADC098A9FD2CB33B534E5D705C0 Ref C: Fri Nov 28 18:38:41 2014 PST