Ref A: 21584f41085f43cc9fdd894dc79466aa Ref B: DDFE774DEDFFDE40D34C96DC9813781B Ref C: Fri Jan 30 02:27:04 2015 PST