Ref A: 65684c250126432d820a46953333c021 Ref B: 95DDBA256A970F99E92B5E3BA29907D2 Ref C: Wed Nov 26 13:43:47 2014 PST