Ref A: a00738d83f7544de9687cbae20098f84 Ref B: 7CBBFD197FAC479321452819FBBF350E Ref C: Fri Jan 30 14:06:58 2015 PST