Ref A: 262e39144e034af8b87d640b82009c28 Ref B: 8E2CDAA22E8201327743F58A3D8D5B88 Ref C: Fri Jan 30 07:32:41 2015 PST