Ref A: 78b3319f33144de2a1885246eb9348ea Ref B: 12F9DB2205263D8F0F972612C55B94B0 Ref C: Fri Nov 28 23:20:13 2014 PST