Ref A: 967340a266e743ff8f0ffc2f972ab25c Ref B: 036D3C0058323554A50FCA9F2263531E Ref C: Fri Mar 06 10:48:46 2015 PST