Ref A: f5f6f44919434da38a9f05806115f990 Ref B: BF3CE20059002782C54B22948FE211A1 Ref C: Fri Jul 31 08:25:05 2015 PST