Ref A: b0754abd29784aa4a0c4351bea7979a2 Ref B: 7B994D9DFA97E73C7E4524908419526E Ref C: Fri Jan 30 20:06:34 2015 PST