Ref A: 98f2cd58094349788e818474b8f6700d Ref B: 0B755788AF73E7A327310B8AF01CC191 Ref C: Fri Jan 30 11:46:28 2015 PST