Ref A: 395ecf05e5ae46b2848b110534ff01ca Ref B: EF0BC289DA0EC45EDEDF4E51BA78291C Ref C: Fri Jan 30 15:54:34 2015 PST