Ref A: f7352171b26b475f8e849fe0febe1843 Ref B: 21231E6171FFCA382043D63CBD732A00 Ref C: Fri Jan 30 11:35:59 2015 PST