Ref A: bf4e005cc1be428bb629f1f84b0e7236 Ref B: 24783F799747B371D406B56792329B0D Ref C: Fri Jan 30 15:20:00 2015 PST